فصلنامه پرستاری دیابت- اخبار نشریه
اخبار نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

با هدف تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین، پایگاه جدید نشریات در راستای توسعه خدمات الکترونیک راه‌اندازی گردیده است.


 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری دیابت:
http://jdn.zbmu.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب