فصلنامه پرستاری دیابت- بایگانی مقالات در حال ویرایش
لیست مقالات در حال بررسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

۱. نقش استرس، اضطراب و افسردگی در پایبندی به درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به بیمارستان تأمین اجتماعی سنندج در سال ۱۳۹۹ : یک مطالعه مورد شاهدی
۲. بررسی مقایسه ای تأثیرآموزش خانواده محور و بیمار محور برخودکارآمدی و عزت نفس بیماران مبتلا به دیابت نوع۲
۳. بررسی تاثیر مداخله آموزش بر میزان کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع ۲ تحت پوشش کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۴.رابطه سبک‌زندگی و نگرش به بیماری با خستگی بیماری و نقش آنها در کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو
۵. تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر هموگلوبین گلیکوزیله زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ (موسی سجادی)
۶.
مروری بر بکارگیری مدل سازگاری روی درمراقبت از بیماران دیابتی
۷.
بررسی و مقایسه استفاده از انسولین قلمی و استفاده از انسولین تزریقی به روش چندگانه بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به مرکز دیابت استان اصفهان در سال  ۱۳۹۸
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری دیابت:
http://jdn.zbmu.ac.ir/find.php?item=1.113.25.fa
برگشت به اصل مطلب