:: دوره 8، شماره 3 - ( 6-1399 ) ::
جلد 8 شماره 3 صفحات 1137-1149 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و بهزیستی روانشناختی بر اضطراب و رفتارهای خودمراقبتی در مبتلایان به دیابت نوع دو
سوگل شمس، شعبان حیدری* ، محمدکاظم فخری
گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران ، shaban.haydari171@yahoo.com
چکیده:   (557 مشاهده)
مقدمه و هدف: دیابت شایع‌ترین بیماری مزمن متابولیک است که نقش مهمی در افت سلامت و کیفیت زندگی دارد و مبتلایان به آن اضطراب بالا و رفتارهای خودمراقبتی پایینی دارند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و بهزیستی روانشناختی بر اضطراب و رفتارهای خودمراقبتی در مبتلایان به دیابت نوع دو انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش مبتلایان به دیابت نوع دو ساکن در مناطق یک تا سه شهر تهران و عضو انجمن دیابت تهران در سال 1399 بودند. پس از بررسی معیارهای ورود به مطالعه، تعداد 75 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با روش تصادفی در سه گروه (هر گروه 25 نفر) جایگزین شدند. هر یک از گروه‌های آزمایش به تفکیک با روش‌های آموزش ذهن‌آگاهی و بهزیستی روانشناختی برای 10 جلسه 90 دقیقه‌ای (هفته‌ای دو جلسه) آموزش دیدند و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. داده‌ها با سیاهه اضطراب و مقیاس تجدیدنظرشده رفتارهای خودمراقبتی دیابت جمع‌آوری و با روش‌های خی‌دو، تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم‌افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش ذهن‌آگاهی و بهزیستی روانشناختی در مقایسه با گروه کنترل باعث کاهش معنادار اضطراب و افزایش معنادار رفتارهای خودمراقبتی در مبتلایان به دیابت نوع شدند (001/0>P)، اما بین دو روش آموزش ذهن‌آگاهی و بهزیستی روانشناختی در کاهش اضطراب و افزایش رفتارهای خودمراقبتی در آنان تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0 نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، برای بهبود ویژگی‌های مرتبط با سلامت مبتلایان به دیابت نوع دو به‌ویژه کاهش اضطراب و افزایش رفتارهای خودمراقبتی می‌توان از روش‌های آموزش ذهن‌آگاهی و بهزیستی روانشناختی استفاده کرد.

 
واژه‌های کلیدی: آموزش ذهن‌آگاهی، آموزش بهزیستی روانشناختی، اضطراب، رفتارهای خودمراقبتی، دیابت نوع دو.
متن کامل [PDF 462 kb]   (301 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مداخلات برای دیابت
دریافت: 1399/5/14 | پذیرش: 1399/7/20 | انتشار: 1399/8/17


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 3 - ( 6-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها