:: دوره 8، شماره 3 - ( 6-1399 ) ::
جلد 8 شماره 3 صفحات 1175-1187 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر دوروش رفتار درمانی دیالکتیکی و روان درمانی فراشناختی بر افسردگی و قندخون ناشتای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
شیما شیخ، سعید ملیحی الذاکرینی* ، فاطمه محمدی شیرمحله، فاطمه زم، احمد باصری
دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، zuckerini99@yahoo.com
چکیده:   (532 مشاهده)
مقدمه و هدف: دیابت یکی از بیماریهای متابولیک مزمن چند عاملی است که علاوه بر تاثیر بر وضعیت بالینی فرد هزینه های بسیاری را به جوامع مختلف در کل دنیا و همچنین در ایران وارد می نماید. این مطالعه با هدف بررسی اثر دوروش رفتار درمانی دیالکتیکی و روان درمانی فراشناختی بر افسردگی و قندخون ناشتای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام گرفت.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و کارآزمایی بالینی شاهدار از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری سه ماهه بود.نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گیری در دسترس از میان بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت مشهد انجام شد که به سه گروه بیست نفره بصورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و گروه کنترل قرارگرفتند. داده های مربوطه پس از گردآوری با نرم افزار 21 SPSSبه روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.
یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید اختلاف معنی داری بین میانگین گروه‌های مداخله و کنترل وجود داشت (0/05>p ). بعبارتی دو روش رفتار درمانی دیالکتیکی و روان درمانی فراشناختی باعث کاهش معنی دار افسردگی و قندخون ناشتای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بنظر می رسد دو روش رفتار درمانی دیالکتیکی و روان درمانی فراشناختی می توانند به عنوان یک مداخله روان شناختی موثر برای کاهش افسردگی بیماران مورد استفاده قرار گیرند، که این امر نیازمند مطالعات بیشتر می باشد.
 
واژه‌های کلیدی: اضطراب کرونا، نگرانی سلامتی، سرسختی روانشناختی، فراهیجان مثبت، بیماران دیابتی.
متن کامل [PDF 586 kb]   (381 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مداخلات برای دیابت
دریافت: 1399/6/1 | پذیرش: 1399/6/24 | انتشار: 1399/8/17


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 3 - ( 6-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها